Gemlik belediye meclisi 2. toplatısını yaptı

Gemlik Belediye Meclisi, Kasım Ay’ı ikinci oturumu Gemlik Belediyesi Ömer Kahraman Ek Hizmet Binası Meclis Salonunda yapıldı. Doğrudan gündem maddelerinin görüşüldüğü meclis 10 ayrı rapor karara bağlandı.

Gündemin ilk maddesi; İlçemiz Hamidiye Mahallesi 12 pafta 148 ada 32 parsel taşınmazın kuzeyinde 33 parsel ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporuydu. Rapor kabul edildi.

2.madde; Hisar Mahallesi 635 ada 120 parsel nolu Hazine adına kayıtlı taşınmazın kuzeybatı cephesinde Belediye Hizmet Alanı yapılmasına dair onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporuydu. Rapor kabul edildi.

3. Madde; Alüvyon zeminlerdeki bodrum katları ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporuydu. Gemlik’in deprem bölgesinde bulunması nedeniyle üzerinde durulan rapor kabul edildi.

4.madde; Hisar mahallesinde otobüs toplu taşıma güzergâhının geçtiği yolun genişletilmesine yönelik çalışma yapılması ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporuydu. Rapor kabul gördü.

5.madde; Umurbey Mahallesinde plan notları ve ilgili yönetmelikler dahilinde binaların ön bahçesinde kapalı otopark talebi ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporuydu. Rapor kabul edildi.

6.madde; Hisar Mah. 1329 ile 1333 adalara yönelik uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporuydu. Plan değişikliği ile alakalı rapor, oybirliği ile kabul edildi.

7.madde; Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.10.2016 tarih 6197 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Umurbey Mahallesi Söğütpınar Yerleşim Yeri H22A09D2A, H22A09D2B paftalar 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporuydu. Rapor mecliste kabul gördü.

8.madde; Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.10.2016 tarih 6197 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Hisar Mahallesi Tersanebaşıtepesi H22A09D1B, pafta 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporuydu. Rapor kabul gördü.

9.madde; Osmaniye Mahallesi 1151 ada 6 parselin Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen yolda kalması nedeniyle gerekli çalışmaların Meclis tarafından yapılması ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporuydu. Rapor kabul edildi.

10.madde; Orhaniye Mahallesi 29 ada, 17 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili 07.11.2016 tarihli raporu. Kamulaştırma önerisi ve komisyon raporu kabul edildi.

Gemlik Haber

Gemlik Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

casibom giriş