Yerel Yönetimde Etik Konferası Yapıldı

Gemlik Belediyesi’nin 2017 yılı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri hız kesmiyor. Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda organize edilen hizmet içi eğitim seminerinde Prof. Dr. Mustafa Lütfi Şen konuştu. “Yerel Yönetimlerde Etik” konulu konferansa, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Erol, Belediye daire müdür ve amirlerinin yanı sıra, birimlere bağlı personel katıldı.

“Kamu yönetiminde etiğin önemi, Etiğe ilişkin temel kavramlar ve Örneklerle etik davranış ilkeleri” konusunda önemli bilgiler veren Prof. Dr. Mustafa Lütfi Şen, “Sorun sadece kamu görevlilerinde değil; Hizmetten yararlananlar da kamu yönetimi etiği konusunda bilgi sahibi değil ve kamu görevlilerini etik dışı davranışlara teşvik ediyorlar. Hizmetten yararlananların çoğu, mevzuata ve etiğe uygun olmayan konularda, bilerek veya bilmeyerek kendi çıkarlarına olan kararların alınmasını ve uygulamaların yapılmasını kamu görevlilerinden talep etmektedirler. Ahlak, insanların gerek birbirlerine, gerekse topluma karşı ödevlerini belirleyen insan davranışları ile bir arada yaşama kurallarının, standartlarının bir bütünüdür” dedi.

Personelin konu ile ilgili sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Mustafa Lütfi Şen, “                Etik ise, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir. Günlük anlamda kullanılan anlamıyla etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Örneğin bir memurun, fakirlere dağıtmak amacıyla zengin iş sahiplerinden rüşvet alması ahlaki açıdan iyi bir eylem değildir.O halde, iyi niyetle istenen bir eylemde, amaca ulaşmak için kullanılan araç ve yöntemlerin sadece “iyi” ya da “iyiliğe yönelmesi yetmemekte, aynı zamanda “doğru” olması da gerekmektedir.               İnsan eylemlerine, düşünce ve kararlarına yön veren manevi unsurlardan biri de, hak, hukuk ve adalet duygusudur. Hukuk düzeninin iyi işleyebilmesi için ahlaki açıdan eşitlik ve adalet ilkelerinin toplumsal yaşantıda etkin olarak bulunması gerekir” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

casibom giriş