Obezite nedir ?

Obezite nedir?

Şişman anlamına gelen ‘’Obese’’ sözcüğü Yunaca‘’obere’’ sözcüğünden türeyen bir isim olup, ‘’çok yemek yiyen’’ anlamına gelmektedir.

İnsan yaşam suresinin çok uzun olmadığı dönemlerde obezite güç, refah ve sağlık göstergesiyken; (Anadolu’nun ve Frigya’nın ana tanrıçası Kibele’nin kültü bile şişman bir kadın biçimindedir.) Günümüzde tedavi edilmesi gereken kronik bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

Obezite aşırı enerji tüketimi, yetersiz enerji harcanması (sedanter yaşam tarzı, düşük dinlenme metabolik hız) veya her ikisinin neden olduğu uzun süreli enerji dengesizliği ile kişinin genleri ve çevresi arasındaki kompleks etkileşimlerin bir sonucu olarak gelişen kronik bir durumdur.

Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama %15-20’sini, kadınlarda ise %25-30’unu yağ dokusu oluşturmaktadır. Erkeklerde bu oranın %25, kadınlarda ise %30’un üzerine çıkması durumunda obezite söz konusudur.

Obezite sınıflandırmasına Dünya Sağlık Örgütü Beden Kitle İndeksi’ni (BKİ) esas alınmaktadır.
BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) karesine (BKİ=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. BKİ boy uzunluğuna göre vücut ağırlığını değerlendiren bir göstergedir, vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi vermemektedir.

Yapılan araştırmalar; vücuttaki toplam yağ miktarından çok, yağın vücutta bulunduğu bölge ve dağılımı üzerinde durmaktadırlar. Vücuttaki yağın bulunduğu bölge ve dağılımı hastalıkların morbidite ve mortalitesi ile ilişkilendirilmektedir. Bölgesel yağ dağılımları genetik olarak erkek ve kadınlarda farklılık göstermektedir. Erkek tipi obezitede yağ,

vücudun üst bölümünde bel, üst karın ve göğüs bölgelerinde (elma tip) toplanmaktadır. Kadın tipi obezitede ise yağ, vücudun alt bölümünde kalça, uyluk ve bacaklarda(armut tip) toplanmaktadır.
Deri kıvrım kalınlığının kalipper yardımıyla ölçülmesiyle vücut yağ yüzdesi ve dağılımı hakkında yüzeysel bilgi edinebilir.Güvenilirliği ve geçerliliği en yüksek olan yöntem ise Bia dır.Ölçüm dokularının elektrik geçirgenliği farkından yararlanılarak vücut analiz cihazlarıyla yapılmaktadır.
Obezitenin neden olduğu sağlık sorunları; kardiovasküler hastalıklar, karaciğerde yağlanma, diyabet, metabolik sendrom, bazı kanser türleri, hipertansiyon, hormonal düzensizlikler, iskelet ve kas sistemi rahatsızlıkları..

Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile obeziteden korunmak mümkündür.

Diyetisyen Merve Güner Öksüz

Adres : Hamidiye mahallesi İstiklal Caddesi Gemlik / Bursa

İletişim : 0555 877 06 64

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

casibom giriş