Mimarlar 10 soru ile açıklama istiyor

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde Kocaeli-Gölcük ve Bolu-Düzce’de ülkemizin yakın dönem tarihindeki en büyük felaketlerinden olan Marmara Depremleri yaşanmıştır. Yirmi binin üzerinde can kaybının yaşandığı bu depremlerin ardından 2011’de ise Van Depremi meydana gelmiştir. Büyük bir bölümü birinci ve ikinci derece deprem bölgesi olan ülkemizde sık aralıklarla büyük şiddette depremler yaşanmaya devam etmekte; geçtiğimiz Şubat ayında Çanakkale’de ve Temmuz ayında Bodrum’da meydana gelen depremler yeni felaketler konusunda bir uyarı niteliği taşımaktadır.

Depremlerin ardından; kentsel ve kırsal alanlardaki mevcut yapılaşmanın güvenli hale getirilmesi; tehlike arz eden yapıların tespit edilerek yenilenmesi gerekçeleri ile “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” 2012 yılında yürürlüğe sokulmuş ve uygulama sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir. Ancak aradan geçen sürede Bakanlık ve TOKİ tarafından yürütülen hem afet risk altındaki yapıları ilgilendiren hem de kentsel dönüşüm amaçlı proje ve uygulamalar, şehircilik ilkelerine, bilimsel ve teknik bilgi ve uygulamalara uymadığı gibi, kamu yararına aykırı uygulamaların da önünü açmıştır.

“Dönüşüm” çalışmalarının, ekonomi, sosyoloji, toplum psikolojisi, hukuk, finans, siyaset, mühendislik, mimarlık ve kentsel tasarım alanlarını buluşturan bir bilim ve uygulama alanı olduğu bilim çevrelerince vurgulanmasına rağmen, mevcut uygulamalarda genellikle “hukuk ve finans” kısmını kotarıp diğer yönleri görmezden gelinmektedir.

TMMOB Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği Yönetim Kurulu, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 25. maddesinin kente, kentlilere ve mimarlığa etkilerini değerlendirmek üzere toplanmıştır. Toplantıda yapılan ortak değerlendirme ve incelemeler ışığında; “Gemlik taşınıyor” daha sonra “Gemlik dönüşüyor” adı altında ulusal basında haberlere konu olan bu sürece ilişkin, aşağıda sorduğumuz soruların cevabını Gemlik başta olmak üzere ülkede bu süreci merak eden tüm kamuoyunun bilgilendirilmesi adına Gemlik Belediyesi’nden talep ediyoruz.

  1. Tüm siyasi partilerin konsensüs sağladığı bir konuda neden terörle mücadele kapsamında çıkarılan KHK’larla Gemlik’in adı anılarak Gemlik’in marka değeri düşürüldü?
  2. Belgeler ile konuşmayı seven bir belediye başkanı olarak, kamuoyunu rahatlatmak amacıyla “bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülemeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yaklaşık 300 hektarlık alan” ile ilişkin ilgili resmi kurumlardan alınan görüşleri ve o alanların mülkiyetinin kime ya da hangi kuruma ait olduğunu gösteren tapu veya tapu kayıtları kamuoyu ile paylaşılacak mı?
  3. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yatay kentleşmeyi vurgularken yeni imara açılacak yerlerde kentleşme nasıl olacak?
  4. Cihatlı Bölgesinde 1400, Kuzey planlarındaki 8000 konut ile toplamda 9400 konut inşaa edilecek. Ovada yaşayan Gemlikli vatandaşlarımız buraya yerleşmek istemezse Belediyenin elinde ciddi bir yapı stoğu olacak ve belediye bu konutların satışını yapacak. Gemlik dışından kişilere satılıp ya da kiralanıp kontrolsüz bir nüfus artışına neden olmamak için ne gibi önlemler alınacak?
  5. Yapım işini Gemtaş A.Ş. mi yapacak?
  1. 8000 konutun yapılacağı bölge eğimin fazla olduğu bir bölgedir. Bu zamana kadar Gemlik’te eğimli arazide yapılan inşaatlarda meydana gelen yolun kayması, istinat duvarlarının çökmesi gibi problemlerle karşılaşılmaması adına ne gibi tedbirler alınacaktır.?
  1. Yapılan binaları kim ve ya hangi kurum denetleyecek?
  2. Yapılan yeni yatırım, 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne sert bir geçiş yapan Gemlik’teki inşaat sektörünü nasıl etkileyecek?
  3. Bir binada sadece bir malik yeni yapılan konutlara taşınmak isteyip diğer malikler istemezse vurgulanan gönüllülük esası nasıl uygulanacak?
  4. Boşaltılan ovaya ne olacak? Boşaltılan yerlerin belediyenin mülkiyetine geçeceğini ve halkın isteği doğrultusunda değerlendirileceği söyleniyor. Bu isteğin ne olduğunu anlamak açısından ova ile ilgili fikir ya da proje yarışmaları açılacak mı?

Tüm bu soruların cevaplanması ile kamuoyunda oluşacak tedirginlik azalacak ve bu sürece daha sağlıklı yaklaşılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

casibom giriş