Mimarlar odası; Gemlik’in Vizyon Projeleri Gemlik’e Danışılmadan Yapılamaz

Mimarlar odası; Gemlik’in Vizyon Projeleri Gemlik’e Danışılmadan Yapılamaz

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin meclis kararı ile Gemlik’in vizyonuna katkıda bulunmak için başlattığı çalışmaları değerlendiren Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği Yönetim Kurulu, planlamadaki eksik ve çelişkiler ile Gemlik Belediyesi’nin, sivil toplum kuruluşlarının ve Gemlik Halkı’nın da sürece dahil edilmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BÜTÜN, PARÇALARININ TOPLAMINDAN DAHA DEĞERLİDİR.

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği olarak Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın Gemlik’in sosyo-ekonomik geleceğine katkıda bulunacak çalışmaları başlatmasını takdirle karşılıyoruz. Odalar olarak etki alanımızdaki kentlerde, kamuya ilgili branşlarımızda öncülük etmek görevimizdir. Halkın hizmetinde bir Mimarlar Odası anlayışımızla ilçemizde imar ve şehircilikte yapılan yanlışlara tepkimizi göstermekten çekinmedik ve gerektiğinde diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yanlışlara dur dedik. Bu konuda da sakıncalı gördüğümüz noktaları kamuoyuyla paylaşmak görevimizdir.

GTSO yönetiminin şehir plancısı ve mimar meslektaşlarımıza yaptırdığı planlarda Gemlik; turizm, sanayi, liman, zeytin, üniversite unsurları üzerinden değerlendirilse de liman unsurunun ön plana çıktığını gördük. Gemlik Planlama Bölgesi 1/25.000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/100.000 Ölçekli Bursa 2020 Yılı Çevre Düzeni Plan notlarında belirtilen “Gemlik’te, liman faaliyetlerini geliştirici tesis, depolama ve ambalajlama alanları ayrılacaktır” ile “Bursa Büyükşehir Meclisi’nin 16.10.2008 tarih ve 697 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı’nda alüvyon zemine sahip yaklaşık 400hektarlık alan Tasfiye Edilecek Alan olarak belirlenmiştir. Plan hükümlerinde;

“….Bu kapsamda alanda iskan dışı kullanımların yer alacağı, ilk etapta depolama ve ticari işlevlerin önerildiği 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlama yapılacaktır.” hususları dikkat ile incelenip limana yönelik planlama yapılmaz ise KHK’da yaşadığımız süreci yeniden ve daha ağır yaşamamız kaçınılmazdır.

Bir şehrin 50 yıllık planlama sürecinden bahsederken farklı disiplinlerden uzmanların oluşturacağı bilimsel kuruldan çıkan kararlar doğrultusunda planlama yapılmalıdır. Gemlik için yapılacak uzun vadeli planlamada:

 • Tarihçesi ve yer seçimi açısından,

 • Üst ölçekli planlar açısından,

 • Kentsel Sit Alanı ile ilişkisi açısından,

 • Jeolojik ve deprem kuşağında olması sebebiyle jeofizik açıdan değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin salt konut odaklı değil sanayi yapılarını da içermesi açısından,

 • Jeotermal potansiyeli açısından,

 • Tarımsal açıdan,

 • Orman Alanları açısından,

 • Enerji Potansiyeli açısından,

 • Mevcut çevresel kirletici kaynaklar açısından,

 • Liman açısından

 • Sanayi açısından,

 • Su turizmi açısından,

 • Eğitim açısından,

 • Depolama sahaları açısından,

 • Demografik yapı açısından,

 • KHK’nın etkileri açısından,

 • Umurbey’deki sivil mimarlık örneği yapılar açısından,

 • Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açılarından,

değerlendirilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki bir bütün, kendini oluşturan parçaların toplamından daha değerlidir. Siz bir yapboz parçasını mı yoksa o parçaların oluşturduğu anlamlı bir bütün olan yapbozu mu daha değerli bulursunuz?

GEMLİK İÇİN ÖNCE GEMLİK

GTSO’nun yönetim toplantısına katılan şehir plancısı ve mimar meslektaşlarımız, bir önceki belediye yönetiminde planlamada aktif olarak görev almışlardır. Gemlik’e yaptıkları katkılardan, verdikleri emekten ötürü kendilerine teşekkür ederiz. Ama planlamada Gemlik’in geldiği nokta bellidir. Eskinin verimsiz planlamasından yerelde etkilenmiş, Gemlik’te yaşayan, çalışan ve Gemlik’i bilen mimarları ve Mimarlar Odası’nı planlama sürecine dahil etmemek büyük bir yanlıştır. Temsilcilik olarak Gemlik’e artı bir değer katmak isteyen her kuruma ve kişiye kapımız sonuna kadar açıktır. Mimarlar Odası olarak görevlerimiz kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Mimarlar Odası Proje yapmaz, denetimini yapar, imar ve şehircilikte kamuya ve topluma öncülük eder.

Kentsel dönüşüm alanında dünyanın sayılı uzmanlarından, Hamburg HafenCity Üniversitesi öğretim üyesi, kent plancısı ve sosyolog Prof. Dr. Dirk Schubert’ın da dediği gibi kentin dönüşümünde muhakkak yerel halk sürece entegre edilmeli. Yoksa KHK’da yaşanan süreç tekrar eder.

GEMLİK BELEDİYESİ SÜRECİ YÖNETMELİ

Tek bir kurum ile planlama sürecinin olamayacağını belirttik. Gemlik Belediyesi yeni yönetimi bir an önce sürece dahil olmalıdır. Gemlik Belediyesi çatısı altında sermaye ve ekonominin temsilcisi odalar, akademi ve bilimin temsilcisi odalar, ilgili sivil toplum kuruluşları birleşip Gemlik için vizyon projelerini, Gemlik Halkı’nın da onayını alarak planlama sürecine başlamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Gemlik Haber

Gemlik Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

casibom giriş