Çocuklar İçin İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce KalıpTürkçe KarşılığıMay I go to the bathroom, please?Tuvalet için gidebilir miyim, lütfen?Can I have a pencil, please?Bir kalem alabilir miyim, lütfen?I need help, please.Yardıma ihtiyacım var.What page are we on?Hangi sayfadayız?I don’t understand.Anlamıyorum.Can you repeat that, please?Tekrar eder misiniz, lütfen?What does that mean?Bu ne anlama geliyor?I’m finished.Bitirdim.Can I sit here?Burada oturabilir miyim?Thank you.Teşekkür ederim.May I sharpen my pencil, please?Lütfen kalemimi açabilir miyim?I forgot my homework.Ödevimi unuttum.Can you help me find my book, please?Kitabımı bulmama yardımcı olur musunuz, lütfen?May I borrow a ruler, please?Bir cetvel ödünç alabilir miyim acaba?Can I have a tissue, please?Bir mendil alabilir miyim acaba?Can you explain it again, please?Tekrar açıklar mısın, lütfen?I need to go to the nurse’s office.Hemşire odasına gitmem gerekiyor.I left my backpack in the classroom.Çantamı sınıfta unuttum.Can I use the computer, please?Lütfen bilgisayarı kullanabilir miyim?I have a question.Bir sorum var.Can you help me, please?Bana yardım eder misin, lütfen?Excuse me, I’m late.Affedersiniz, geç kaldım.Can I have some more paper, please?Daha fazla kağıt alabilir miyim, lütfen?I finished my work.İşimi bitirdim.Can I go to the library, please?Kütüphaneye gidebilir miyim, lütfen?Can I have a drink of water, please?Lütfen biraz su alabilir miyim?I don’t have a pen.Kalemim yok.Can you help me with this problem, please?Bu problemi çözmeme yardım edebilir misiniz, lütfen?I’m sorry, I didn’t hear you.Özür dilerim, seni duymadım.What time is it?Saat kaç?Can I use the restroom, please?Tuvaleti kullanabilir miyim, lütfen?I don’t have a calculator.Hesap makinem yok.Can you show me how to do this, please?Bunu nasıl yapacağımı gösterebilir misin, lütfen?I’m lost.Kayboldum.Can you give me more information, please?Daha fazla bilgi verebilir misiniz, lütfen?I need to go to the gym.Spor salonuna gitmem gerekiyor.Can you speak slower, please?Daha yavaş konuşabilir misiniz, lütfen?I need to charge my laptop.Dizüstü bilgisayarımı şarj etmem gerekiyor.Can I have a snack, please?Atıştırmalık alabilir miyim, lütfen?I’m having trouble understanding this.Bu konuyu anlamakta zorlanıyorum.Can you show me where the restroom is, please?Tuvaletin nerede olduğunu gösterebilir misiniz, lütfen?I need to call my parents.Ailemi aramam gerekiyor.

Gemlik Haber

Gemlik Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

casibom giriş